16.ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ. ВИТРАТИ НА УПРАВЛІННЯ

Ефективність управління - це ефективне керівництво, що розуміється як уміння керівника змусити або спонукати, зацікавити підлеглих йому працівників працювати енергійно, продуктивно, з високою віддачею.

Результативність управління - цільова спрямованість на створення потрібних, корисних речей, здатних задовольняти певні потреби, забезпечити досягнення кінцевих результатів, адекватних поставленим цілям управління.

Якість управління, що розуміється як його результативність, характеризується результатом, ефектом, що досягається суб'єктом управління завдяки його дії на об'єкт управління.

Ефект - це підсумок, результат діяльності.

Ефективність характеризується відношенням ефекту до витрат ресурсів, що забезпечили отримання ефекту, досягнення потрібного результату.

Ефективність - ефект, що доводиться на одиницю витрат ресурсів, витрачених для отримання досягнутого результату. Формула ефективності управління : Ефективність управління = Результативність управління / Витрати на управління.

Витрати на управління - частина трансакционних витрат, не пов'язаних безпосереднім чином з виробництвом і зверненням товарів, але обумовлених цими процесами, доповнюючими їх, представляючими оформлювальну сторону таких процесів.

Результати керованих економічних процесів - це підсумок управлінської, економічної, виробничої діяльності.

Формула ефективності усього керованого економічного об'єкту або процесу :

Ефективність в економіці вимірюється відношенням отримуваного ефекту, результату до повних витрат, що зумовили його отримання.

Про ефективність управління економікою слід судити за показниками економічної ефективності керованих об'єктів і процесів виходячи з формули:

Ефективність = Результат / Витрати на отримання результату.

Вищий рівень ефективності управління - це результат при найменших витратах на управління.

Якщо ж витрати на управління обмежені заданою величиною, то слід встановити, який максимальний результат може бути досягнутий при цьому рівні витрат. В цьому випадку також досягається найбільший з можливих показник ефективності управління, що розглядається як самостійний процес.

Головний ресурс управління - праця працівників сфери управління економікою, що називається управлінською працею. Інформаційна продуктивність управлінської праці визначається кількістю управлінської інформації необхідної якості і призначення або кількістю управлінської документації, вироблюваної працівником за певний час.

Показник продуктивності праці управлінців - це економічний ефект, що досягається в результаті діяльності певного органу управління.

Особливість: проблема визначення, кількісного виміру ефективності управління залишається предметом дослідження науки управління.

Для роздумів:

  1. 2.ПОНЯТТЯ УПРАВЛІННЯ
  2. 13.СУТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ
  3. 1.ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ
  4. 46.ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ
  5. 20.МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ І ЇЇ КОМПОНЕНТИ
  6. 23.АДМІНІСТРАТИВНІ І СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
  7. 49.ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ
  8. 59.УПРАВЛІННЯ З ПОЗИЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
  9. 5.СУТЬ І ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
This entry was posted in Теорія управління - частина друга. Bookmark the permalink.