10.ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Нині можна виділити наступні особливості сучасного менеджменту : 1) бурхливий розвиток культури організації; 2) стратегічне управління і стратегічне планування, що використовуються у все більшій кількості управлінських ситуацій; 3) методи і технології сучасного менеджменту, відпрацьовані в комерційних організаціях, поширюються на некомерційні сфери, включаючи державний сектор; 4) формування і розвиток нових спеціальних видів менеджменту.

1. Культура організації є важливим чинником прибутку і конкурентоспроможності комерційної організації. Дуже часто вона є складовим чинником успіху, ефективності діяльності і виживаності некомерційної організації.

Складові компоненти культури організації : норми, принципи, правила, цінності, ідеали, мова, жаргон, історія організації, легенди, образи, символи, метафори, церемонії, ритуали, форми нагород і заохочень, розміщення, будівля, оточення.

2.Стратегічне управління і стратегічне планування знаходять своє вживання у все більшій кількості управлінських ситуацій.

Бізнес-планування - уособлення ідей і методів стратегічного планування, доведених в окремих випадках до нормативно закріплених процедур. У регіональних, національних і міжнародних програмах використовуються ідеї і підходи теорії стратегічного планування. Найчастіше це застосовується в цільовому управлінні, яке має на увазі постановку чітких і коротких цілей, що характеризують необхідний кінцевий стан керованого об'єкту, ієрархію цілей, участь в процесі вироблення цілей усіх зацікавлених осіб, процедуру оцінки ефективності і результативності.

3.Поширення концепцій, методів і моделей управління, що довели свою ефективність в комерційних організаціях, на некомерційні організації. Дуже часто маркетингові підходи до управління поширюються на діяльність громадських організацій, на діяльність адміністрацій міст і районів(так званий регіональний маркетинг). А в діяльності багатьох некомерційних організацій використовуються елементи бізнес-планування. В цілому, багато методів управління культурою організації, використовувані в комерційних організаціях, постійно знаходять своє застосування в некомерційних організаціях.

4.Розвиток спеціальних видів менеджменту. З 90-х років XIX ст. спостерігається тенденція розвитку наступних видів менеджменту : муніципального менеджменту, риск-менеджменту, фінансового менеджменту, інвестиційного менеджменту, інноваційного менеджменту, реинжиниринга бізнесу, антикризового управління і ін.

Становлення самостійного виду спеціального менеджменту припускає розробку специфічних для цього виду діяльності особливих прийомів, методів і технологій управління.

Особливість: усі спеціальні види менеджменту носять прикладний характер, і їх розвиток спирається на узагальнення практики управління у відповідних спеціальних сферах.

Для роздумів:

  1. 6.УПРАВЛІННЯ І МЕНЕДЖМЕНТ
  2. 46.ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ
  3. 45.ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ
  4. 7.ЕВОЛЮЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДУМКИ. НОВА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
  5. 47.СУТЬ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  6. 21.ПОНЯТТЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ
  7. 81.ФОРМИ І ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
  8. 13.СУТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ
  9. 39.КОМУНІКАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
This entry was posted in Теорія управління - частина перша. Bookmark the permalink.