3.ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКІЛ НАУКОВОГО УПРАВЛІННЯ Ф. ТЕЙЛОРА І АДМІНІСТРАТИВНОЇ ШКОЛИ А. ФАЙОЛЯ

Школа наукового управлінні Ф. Тейлора.

Засновником школи наукового управління є Фредерік Тейлор. Спочатку Тейлор називав свою систему «Управлінням за допомогою завдань». Поняття «Наукове управління» уперше в 1910 році застосував Луіс Брандвйс.

Фредерік Тейлор вважав, що управління як особлива функція складається з принципів, які можуть застосовуватися до видів соціальної діяльності.

Основні принципи Фредеріка Тейлора :

1.Наукове вивчення кожного окремого виду трудової діяльності.

2.Відбір, тренування і навчання робітників і менеджерів на основі наукових критеріїв.

3.Рівномірний і справедливий розподіл обов'язків.

4.Взаємодія адміністрації з робітниками. Тейлор вважав, що в обов'язки керівника входить відбір людей, здатних задовольнити робочі вимоги, а потім підготувати і навчити цих людей для роботи в конкретному напрямі.

Він розробив систему диференціальної оплати, згідно якої робітники отримували заробітну плату відповідно до їх вироблення. Система диференційованих відрядних ставок повинна стимулювати велику продуктивність робітників, оскільки від цього підвищується відрядна ставка заробітної плати.

Основна ідея Тейлора полягала в тому, що управління повинне стати системою, що базується на певних наукових принципах, повинно здійснюватися спеціально розробленими методами і заходами.

Адміністративна(класична) школа Анри Файоля.

Засновником адміністративної школи управління є Анри Файоль(1826-1926).

Представники адміністративної школи розглянули управління як універсальний процес, що складається з таких функцій управління, як планування, організація, мотивація, контроль і координація, запропонували систематизовану теорію управління усією організацією(за допомогою ділення організації на підрозділи, що виконують основні функції - фінанси, виробництво, маркетинг). Основне завдання адміністративної школи - створення універсальних принципів управління, дотримуючись яких організація успішно функціонуватиме.

Принципи управління, сформульовані Анри Файолем : єдиноначальність(забезпечує єдність точки зору, єдність дії і єдність розпорядництва), розподіл праці(спеціалізація), дисципліна, єдність керівництва(види діяльності, переслідуючі одну і ту ж мету, повинні мати одного керівника і керуватися загальним планом), справедливість, влада і відповідальність, винагорода, ініціатива(обдумування і виконання плану), порядок, централізація, корпоративний дух і т. п.

Для роздумів:

  1. 4.ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКОЛИ ЛЮДСЬКИХ ВІДНОШЕННІ, ПОВЕДІНКОВОЇ ШКОЛИ І КІЛЬКІСНОЇ ШКОЛИ УПРАВЛІННЯ
  2. 22.СУТЬ, ЦІЛІ, ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  3. 13.СУТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ
  4. 1.ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ
  5. 14.ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
  6. 45.ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ
  7. 9.ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ І ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ
  8. 6.УПРАВЛІННЯ І МЕНЕДЖМЕНТ
  9. 16.ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ. ВИТРАТИ НА УПРАВЛІННЯ
This entry was posted in Теорія управління - частина перша. Bookmark the permalink.