2.ПОНЯТТЯ УПРАВЛІННЯ

Найбільш поширені визначення поняття «управління»:

1)визначення мети і результату її досягнення за допомогою необхідних і достатніх способів, засобів і дій;

2)функція організованих систем різноманітної природи(біологічних, соціальних, технічних), яка забезпечує збереження їх певної структури, підтримку режиму діяльності, реалізацію їх програм і цілей діяльності;

3)створення і здійснення дій, що забезпечують бажане функціонування об'єкту, що призводить до певної мети;

4)процес організації цілеспрямованої дії на деяку частину середовища, що називається об'єктом управління, внаслідок чого задовольняються потреби суб'єкта, що взаємодіє з цим об'єктом;

5)процес формування цілей і способів їх досягнення;

6)використання причинно-наслідкових стосунків, при якому поведінка системи призводить до бажаного результату(система досягає мети або вирішує задачу);

7)дія на об'єкт, покращуюче функціонування або розвиток цього об'єкту;

8)управління - процес цілеспрямованої дії суб'єкта управління на об'єкт управління для досягнення певних результатів діяльності.

Суб'єкт управління - фізична або юридична особа, яка здійснює владну дію. В процесі управління лежать: владні повноваження суб'єкта управління, його організаційно-розпорядливі, економічні і морально-етичні важелі дії.

Об'єкт управління - те, на що спрямована владна дія об'єкту управління. Об'єктом управління можуть бути фізичні і юридичні особи, соціальні, соціально-економічні системи і процеси.

Основні етапи процесу формування наукової теорії :

•спостереження за процесами, що здійснюються, і аналіз їх за допомогою відомих з інших наук методів;

•синтез знань і створення теоретичних основ науки(принципи, залежності, закони і закономірності);

•формалізація і систематизація процесів, що відбуваються, складання їх типології;

•розробка прикладних наукових основ для аналізу і синтезу спостережуваних процесів;

•створення методології дослідження процесів заданої типології;

•накопичення статистичних даних про результативність запропонованої методології і її коригування.

Особливості процесу управління : Управління - цілеспрямований процес, що виконується безперервно в часі і просторі, вимагає глибокого аналізу, розробки і постановки певної мети. Чим точніше результат відповідає встановленій меті, тим вище якість управління.

Comments are closed.