Уявна відсутність депресії в умовах тоталітарного управління

Багато авторів соціалістичної орієнтації підкреслюють, що повторюваність економічних криз і депресій є невід'ємною рисою, властивою капіталістичному способу виробництва. З іншого боку, говорять вони, соціалістична система гарантована від цього зла.

Як вже стало ясно і нижче буде продемонстровано ще раз, циклічні коливання виробництва не виникають в ході функціонування вільного ринку, а є наслідком державного втручання в ділове життя, спрямованого на пониження процентної ставки нижче рівня, який був би визначений вільним ринком[Cм. с. 744746.]. Тут ми обговоримо уявну стабільність, що гарантується соціалістичним плануванням.

Важливо утямити, що криза виникає завдяки демократичному процесу ринку. Споживачі виражають несхвалення тому, як підприємці використали чинники виробництва. Своє несхвалення вони демонструють за допомогою купівельної поведінки утримуючись від покупок. Підприємцям, введеним в оману міражем штучно пониженої валової ринкової процентної ставки, не вдалося інвестувати капітал у виробництво тих товарів, які якнайкраще задовольнили б найбільш насущні потреби публіки. Як тільки кредитна експансія закінчується, ці помилки стають очевидними. Позиція споживачів примушує підприємців знову орієнтувати свою діяльність на найкраще задоволення потреб. Так от саме цей процес виправлення помилок, здійснених під час буму, і нове пристосування виробництва до бажань споживачів і називаються депресією.

У соціалістичній економіці враховуються тільки суб'єктивні оцінки держави, а люди позбавлені всяких засобів вираження своїх власних оцінок. Диктатора не хвилює, чи схвалюють маси його рішення відносно того, що направити на поточне споживання, а що на додаткові інвестиції. Якщо диктатор більше інвестує і тим самим урізує поточне споживання, то люди повинні є менше і тримати мову за зубами. Кризи не виникає тому, що піддані не мають можливості виразити своє незадоволення. Там, де немає бізнесу, він не може бути ні хорошим, ні поганим. Можуть існувати дефіцит і голод, але не депресія в тому сенсі, в якому цей термін використовується при обговоренні проблем ринкової економіки. Там, де індивіди не мають свободи вибору, вони не можуть протестувати проти методів, вживаних тими, хто керує ходом виробничої діяльності.

Для роздумів:

  1. 16.ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ. ВИТРАТИ НА УПРАВЛІННЯ
  2. 17.СТРУКТУРА СЕРЕДОВИЩА УПРАВЛІННЯ
  3. 21.ПОНЯТТЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ
  4. 20.МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ І ЇЇ КОМПОНЕНТИ
  5. 22.ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
  6. 46.ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ
  7. 12.МЕТА УПРАВЛІННЯ
  8. 1.ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ
  9. 14.ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
This entry was posted in ВІДСОТОК, КРЕДИТНА ЕКСПАНСІЯ І ЦИКЛ ВИРОБНИЦТВА. Bookmark the permalink.