5. Обчислення відсотка

Первинний відсоток результат оцінок цінності, що постійно коливаються і змінюються. Він коливається і змінюється разом з ними. Традиція розрахунку відсотка в річному обчисленні є просто комерційним звичаєм і зручним правилом обчислень. Вона не робить впливу на величину процентних ставок, визначених ринком.

Діяльність підприємців сприяє встановленню єдиної ставки первинного відсотка в усій ринковій економіці. Якщо виявляється, що в якому-небудь секторі ринку маржа між цінами на готівку і майбутні товари відрізняється від маржі, існуючої в інших секторах, то бізнесмени, що змагаються за проникнення в ті сектори ринку, де маржа вища, і що уникають тих, де вона нижча, створюють тенденцію вирівнювання. Кінцева ставка первинного відсотка однакова в усіх частинах ринку рівномірно функціонуючої економіки.

Оцінки цінності, що призводять до появи первинного відсотка, віддають перевагу задоволенню у ближчий період майбутнього в порівнянні із задоволенням такого ж роду і тієї ж інтенсивності у віддаленішому періоді майбутнього. Ніщо не підтверджує припущення про те, що зниження задоволення у віддаленіших періодах розвивається безперервно і рівномірно. При такому допущенні ми б мали на увазі, що період передбачливості нескінченний. Проте простий факт, що різні індивіди мають різні запаси на майбутні потреби і що навіть для самого передбачливого суб'єкта запас більш ніж на певний період справляє враження надмірного, не дозволяє нам вважати період передбачливості нескінченним.

Звичаї позикового ринку не повинні вводити нас в оману. Як правило, для усього періоду дії кредитного договору обмовляється єдина ставка відсотка[Зрозуміло, існують і відхилення від цього звичаю.]. При розрахунку складного відсотка також застосовується єдина ставка. Реальне визначення процентних ставок не залежить від цих і інших арифметичних прийомів розрахунку відсотків. Якщо контрактом на якийсь період часу передбачена фіксована ставка відсотка, то зміни ринкової ставки відсотка, що трапляються, відбиваються у відповідній зміні цін, що виплачуються за основний борг, з урахуванням того, що величина основного боргу, яку необхідно виплатити після закінчення кредиту, передбачена незмінною. На результат не робить ніякого впливу, чи робляться розрахунки з незмінною ставкою відсотка і цінами, що міняються, на основний борг або з процентними ставками, що міняються, і незмінною величиною основного боргу або зі змінами в обох величинах.

Умови кредитного договору залежать від терміну кредитування. Цінність і вартість кредитних договорів розрізняються залежно від терміну кредитування не лише тому, що компоненти валової ставки ринкового відсотка, що примушують її відхилятися від ставки первинного відсотка, випробовують вплив відмінностей в тривалості терміну кредитування, але і за рахунок чинників, що викликають зміни ставки первинного відсотка.

Для роздумів:

  1. 1. Феномен відсотка
  2. 3. Цінова премія як компонента валової ринкової ставки відсотка
  3. 1. Проблеми
  4. 3. Величина процентних ставок
  5. 2. Підприємницька компонента у валовій ринковій ставці відсотка
  6. 6. Вплив інфляції і кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  7. 7. Вплив дефляції і стискування кредиту на валову ринкову ставку відсотка
  8. 4. Первинний відсоток в економіці, що змінюється
  9. 4. Позиковий ринок
This entry was posted in ВІДСОТОК. Bookmark the permalink.